Cookies Ta strona używa ciasteczek do zachowania informacji na Twoim komputerze. Czytaj więcej

Niezwykłe znaczenie budowania społeczności w akademiku 05/12/2019

Niezwykłe znaczenie budowania społeczności w akademiku 05/12/2019

Odpowiednio zagospodarowane przestrzenie akademika mają szansę samoczynnie inicjować interakcje między mieszkańcami i budować w nich poczucie przynależności do społeczności. Dobrze zarządzana przestrzeń może stać się tematem do rozmów dzięki niecodziennym dekoracjom czy ułatwieniom, stanowić instynktowne miejsce spotkań, tworzyć przyjazną domową atmosferę.

W świecie pełnym zachodzących zmian społecznych, swoboda oraz relacje międzyludzkie stanowią niezwykle cenne wartości - zwłaszcza w momencie przejścia między domem rodzinnym a samodzielnością. Akademiki to specyficzne miejsce zamieszkania, charakteryzuje je duża doza tymczasowości. Gdy przyjmiemy, że ze względu na rotację najemców nie mamy czasu na samoistne wykształcenie społeczności, możemy przyspieszyć jej tworzenie za pomocą kilku czynników.

 

Przestrzeń

Budowanie społeczności jest znacznie ułatwione, gdy możemy wspomagać się dobrze przygotowaną do tego przestrzenią. W przypadku akademików potrzebne jest stworzenie rozbudowanej infrastruktury. Studenci poza własnym pokojem potrzebują kuchni, pralni i miejsca do wypoczynku i wspólnej nauki - często również miejsc do cichej pracy, czy sali do uprawiania sportu. Jeżeli odpowiednio zagospodarujemy te miejsca, mają one szansę samoczynnie inicjować interakcje między mieszkańcami i budować w nich poczucie przynależności do społeczności akademika. Dobrze zarządzana przestrzeń może stać się tematem do rozmów dzięki niecodziennym dekoracjom czy ułatwieniom, stanowić instynktowne miejsce spotkań, tworzyć przyjazną domową atmosferę. 
 

Tożsamość 

Społeczność to zbiorowość połączona w różnorodny sposób -  dom studencki samoistnie tworzy ramy dla lokalnej społeczności. Jednak jej trwałość i jakość zawieranych tam relacji mogą być łatwo obniżone ze względu na poczucie tymczasowości towarzyszące mieszkaniu w akademiku. By budować zżytą społeczność, warto akcentować lub kreować wspólne punkty odniesienia jej członków i tworzyć poczucie jedności czy odrębności od świata zewnętrznego. Efektem jest wytworzenie się tożsamości grupy. Idące z tym w parze poczucie przynależności do społeczności pozwala na większe angażowanie się jej członków w życie akademika, pełniejsze korzystanie ze współdzielenia przestrzeni i aktywne dbanie o poznanych tam ludzi. Choć mówienie o tożsamości brzmi patetycznie, to można budować ją też w oparciu o podstawowe zachowania i zwyczaje: nazwę, regularnie powtarzalne wydarzenia, podkreślanie zasad i pozytywnych wartości. W przypadku akademików oczywistym punktem odniesienia jest przynależność do grona studentów, ale możliwości jest wiele. Miasto, charakterystyczna architektura, powtarzalne w pokojach rozwiązania - mieszkańcy mogą zbiorowo utożsamiać się z wieloma rzeczami.

 

Aktywności

Nie bez przyczyny firmowe wyjazdy integracyjne zakładają zazwyczaj angażujące wszystkich pracowników aktywności - skupienie ludzi w jednym miejscu na wykonywaniu tej samej czynności otwiera ich na siebie i prowokuje interakcje. Choć zorganizowane aktywności mogą kojarzyć się przede wszystkim ze zwiększeniem atrakcyjności miejsca w oczach klientów (w tym przypadku studentów), przekładają się niebagatelnie na budowanie społeczności. Wspólne przeżycia i wspomnienia mogą być jednym z fundamentów dobrze zgranej grupy ludzi. Aktywności oferowanych w domach studenckich można wymyślić wiele, od zajęć sportowych po wolontariat. Warto szukać rozwiązań jak najbardziej zbliżyć do siebie ludzi - ostatecznie celem jest budowanie społeczności, a tym samym przywiązania do domu studenckiego.

Więcej informacji podczas laboratorium nieruchomości >>> 

Autorzy tekstu: Tomasz Bojęć, Dominik Różewicz

think co. - real estate research lab

 

Inne
artykuły